Stouby Kirkegård

Hækkene omkring gravstederne.

Det påhviler Kirken at vedligeholde og klippe hækkene omkring gravstederne. Nogle af hækkene er efterhånden blevet meget brede og skæve.

Desuden er det mange steder et problem for personalet at gangene ikke er brede nok i forhold til arbejdsmiljøet og til at komme til gravstederne bl. a. i forbindelse med begravelser.

Menighedsrådet har derfor besluttet at iværksætte en langsigtet plan, som går ud på at hækkene ud mod gangene fjernes og erstattes med granitsten. De øvrige hække skiftes ud efter behov. 

Der er startet i det nordøstlige hjørne af kirkegården