Epitafium

Epitafiun o. 1742 over "studiosus" og degn Kjeld Nielsen og hustru Edel Marie Hansdatter. 

Kalksten 115x85 med indhuggede versalerog skriveskrift i hele stenens bredde.

Over og under indskriften er udhugget etkranium (med hår) og et vinget timeglas, og i stenens hjørner ses laurbærkranse med de skrivende evangelister og deres symbolvæsner: foroven Mattæus (tv.) og Marcus, forneden Lucas (tv.) og Johannes,

Stenen har en broget bemaling, som må være oprindelig (men opmalet).

Bundfarven er sort, bogstaverne optrukketmed forgyldning.

Oprindelig indmuret i buen mellem tårnet og skibets nordre side. nu i våbenhuset imod vestvæggen midtfor.

(Epitafium eller epitaf latiniseret af græsk ord som betyder "ved graven") er et mindesmærke eller en gravskrift, som anbringes over eller nær en grav, evt. på en væg i et gravkapel eller i en kirke eller på graven.)


Gravminder

Gravsten af romansk rød granit, skriftløs.

Stenen er 184x43 cm.

I lavt relief er udhugget et elegant processionskors af form som et georgskors med svajede arme.

Den slanke stamme udspringer forneden af en vegetativ rod (Livstræet).

Stenen , der i 1919 lå som trinsten i våbenhusets indgang er nu indmuret i sydmuren mellem kor og skib.