Stouby Kirke, Stouby Kirkevej 20, 7140 Stouby

Stouby kirke er beliggende i Bjerre Herred, Hedensted Provsti, Haderslev Stift.

Kirken ligger frit , nordvest for byen og den særprægede kompakte kirkebygning er synlig viden om i landskabet.

Oprindelig en romansk frådstenskirke fra omkring år 1100.

Kirken blev ca. 1400 ombygget til gotisk langhusbygning med hvælvinger.

Inventar: Romansk døbefont af granit. Prædikestolen er fra 1640 og alteret er fra 1731.

I koret er der 4 smukke glasmosaikvinduer fra 1952 af Kresten Iversen.


Prædikestol

Prædikestol, 1640, med kirkeværgernes initialer og lille våben for kong Chirstian IV`s forstødte hustru Kirsten Munk.

Prædikestolen er opsat ved kirkens sydvæg.

Prædikestolen har originale malerier og en tilhørende staffering, som næppe nok har været overmalet, men er renset og opmalet i 1932.

Malerierne viser fra opgangen:

1. Hyrdernes Tilbedelse. Maria og Josef knæler foran krybben med barnet, mens to hyrder kommer ind fra venstre og andre modtager englenes budskab i baggrunden.

2. Korsfæstelsen. Maria og Johannes står sørgende under korset på baggrund af jerusalems tårne.

3. Opstandelsen. Den opstandne svæver over den åbne sakrofag, ved hvis sider der sidder 3 soldater.

4. Himmelfarten. Maria og apostelene knæler omkring et bjerg med fodaftryk, hvorover man ser en skykrans med Jesu opstigende fødder.


Altertavle og alterbord

Alterbordet er et panelværk fra 1977 af egetræ med korsdekoration tegnet af arkitekt Inge Dam.

Altertavlen er fra 1731, skænket af provst Jørgen Knudsen Beesche. Den er af egetræ og på gammeldags vis arkitektonisk opbygget med postament og højt topstykke samt vinger og topgavl, der er udskåret i vilter storakantus.

Det profilindfattede storfelt rummer et krucifiks og flankeres af korintiske søjler, der står på postamentets glatte fremspring.

Frisen, som er lavere end postamentetindrammes af forkrøppede profillisterog bærer en markant gesims.

Topsstykkets frise svarer til storstykkets, og topgavlen har ovalt skriftfelt samt en kronende frifigur af Kristus som Verdens Frelser.

Altertavlen blev istandsat i 1932