Stouby og Hornum Sognes menighedsråd

Mail adresse : 7954@sogn.dk


Formand og Kontaktperson.

Laurids Madsen:

Vejlevej 80

7140 Stouby

Telefon 7589 7264

Mobil    2034 8573

E-mail: lauridsbm@gmail.com

Kasserer

Helga RossPedersen

Grundvej 3

Tlf:75897650

E-mail: faktura.stoubyoghornumsogne@gmail.com

Kirkeværge for Hornum Kirke

Michael Brund.

Hornumvej nr 12

8783 Hornsyld

Telefon 22330669

E-mail: christinaped@hotmail.com

Webmaster

Janni Krogh Andersen

Hornumvej 10

8783 Hornsyld

Telefon 51529261

E-mail: janniandersen@rocketmail.com

Næstformand

Helga Ross Pedersen

Grundvej 3

7140 Stouby

Telefon 75897650

E-mail: helgarossp@gmail.com

Sekretær

Anita Andersen 

Bellemølle banke 10

Tlf : 25590616

7140 Stouby 

E-mail: aogkma@live.dk

Kirkeværge for Stouby Kirke

Preben Lauersen

Løgballevej 18

7140 Stouby

Telefon 56969011 eller

22589013

E-mail:gpl18@it.dk

Sognepræst

Poul Erik Sørensen

Kalmarvej 15

7140 Stouby

Telefon 75897051

E-mail: peas@km.dk