Ansatte ved Stouby kirke


Sognepræst

Poul Erik Aandstad Sørensen

Gammelby Præstegård

Kalmarvej 15

7140 Stouby

Telefon: 7589 7051

E-Mail: PEAS@KM.DK

Organist

Anne Mette Villadsen

mail: quinua.annemette@gmail.com

Kirkesanger

Jens Jørn Hansen

Bråskovvej 81

7140 Stouby

Tlf. 20747201

E-mail: ejjhansen@gmail.com

Graver

Bent Schmidt

Søndre Kirkevej 9, Skjold

8700 Horsens

Telefon: 7589 7435 bedst mellem 12.00 og 13.00

E-mail: Stouby-kirke@hotmail.com

Gravermedhjælper

Kit Falk

Lysegårdsvej 28

7140 stouby

Telefon: 7589 7435 bedst mellem 12.00 og 13.00

E-mail: Stouby-kirke@hotmail.com

Kirkesanger

Vivi Michelsen

Tranebovej 59

8723 Løsning

Tlf. 7565 0009

E-mail:vivi@michelsen.mail.dk