Fødsel og dåb

Fødsel anmeldes til kirkekontoret eller sognepræsten senest 14 dage efter fødslen. Den nødvendige blanket udleveres af jordemoderen. Indskrivning og aftale om tidspunkt for dåb aftales med kirkekontoret. Samtale om dåben sker med den præst der skal forestå dåben.