Møgelkær Statsfængsel

Fra 1. aug. tillægges Sognepræst Poul Erik Sørensen ansvaret for den præstelige betjening af den halv-åbne afdeling på Møgelkær Statsfængsel.

Opgaven svarer til 20 % af en præstestilling, og det forventes, at sognepræsten kan varetage denne opgave uden at det påvirker aktivitetsniveauet i sognene.