Kirkekaffe

Efter gudstjenester kl. 9.00 er der altid kirkekaffe i våbenhuset.